Vietnamesische Salami 200g - Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Vissan 200g

Vietnamesische Salami 200g - Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Vissan 200g

€4.70

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)

Chưa có thuế : 200g - €4.37 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Product name: Sweet Sausage Vissan Vietnam 200g

Product types: Food

Category: Asian Food

Origin: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 6 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Product name: Sweet Sausage Vissan Vietnam 200g

Product types: Food

Category: Asian Food

Origin: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren