Thai Jasmin Reis Golden Lotus mới 2018 18kg - Gạo Sen Thơm Thái 2018

Thai Jasmin Reis Golden Lotus mới 2018 18kg - Gạo Sen Thơm Thái 2018

€36.00


Tất cả giá bao gồm .UST
Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Produktname: Thai Jasmin Reis Golden Lotus 18kg

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorie: Asiatische Küche

Herkunft: Thailan
d
Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc
Produktname: Thai Jasmin Reis Golden Lotus 18kg

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorie: Asiatische Küche

Herkunft: Thailan
d

zuletzt angesehen

Akzeptieren