Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 9kg super Qualität - Gạo thơm 5A đầu rồng 9kg

Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 9kg super Qualität - Gạo thơm 5A đầu rồng 9kg

€22.90

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)

Chưa có thuế : Default Title - €19.24 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 9kg

Produkttypen: Reis

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Thailand

Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 9kg

Produkttypen: Reis

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Thailand

zuletzt angesehen

Akzeptieren