Thai Jasmine Reis Lotus 10kg super Qualität - Gạo thơm Lotus 10kg

Thai Jasmine Reis Lotus 10kg super Qualität - Gạo thơm Lotus 10kg

€23.00

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)

Chưa có thuế : Default Title - €21.39 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Thai Jasmine Reis Lotus 10kg

Produkttypen: Reis

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Thailand

Phí chuyển hàng chỉ 6 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Thai Jasmine Reis Lotus 10kg

Produkttypen: Reis

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Thailand

zuletzt angesehen

Akzeptieren