2018 Jasminreis Huong Sen 18kg - Gạo Hương Sen vàng

2018 Jasminreis Huong Sen 18kg - Gạo Hương Sen vàng

€28.00


Tất cả giá bao gồm .UST
Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Jasminreis Huong Sen 18kg

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorien: asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Jasminreis Huong Sen 18kg

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorien: asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren