Jasmin Reis Huong Sen 18kg - Gạo Hương Sen Tím

Jasmin Reis Huong Sen 18kg - Gạo Hương Sen Tím

€25.50


Tất cả giá bao gồm .UST
Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Produktname: Jasmin Reis Huong Sen 18kg

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorie: Asiatische Küche

Herkunft: Vietnam
Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc
Produktname: Jasmin Reis Huong Sen 18kg

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorie: Asiatische Küche

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren