Basilikum aus Thailand 100g - Húng Quế

Basilikum aus Thailand 100g - Húng Quế

€2.80

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)

Chưa có thuế : Default Title - €2.35 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Basilikum 100g

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Basilikum 100g

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren