Golden Nori Meeresalgen Blätter aus China (geschnitten) 50 Stueck/ 140g - Tảo biển Nori (cắt) 50 lá/140g

Golden Nori Meeresalgen Blätter aus China (geschnitten) 50 Stueck/ 140g - Tảo biển Nori (cắt) 50 lá/140g

€10.00

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)
Tất cả giá bao gồm .UST
Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-
Size :
Produktname: Nori Meeresalgen Blätter (geschnitten) 50 Stueck/ 140g - Tảo biển Nori (cắt) 50 lá/140g
Produkttypen: Trockenwaren
Kategorie: Asiatische Lebensmittel
Herkunft: China
Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc
Produktname: Nori Meeresalgen Blätter (geschnitten) 50 Stueck/ 140g - Tảo biển Nori (cắt) 50 lá/140g
Produkttypen: Trockenwaren
Kategorie: Asiatische Lebensmittel
Herkunft: China

zuletzt angesehen

Akzeptieren