Netz Reispapier 200g - Bánh tráng rế 200g

Netz Reispapier 200g - Bánh tráng rế 200g

€2.00


Chưa có thuế : Packung - €1.68 EUR

Bán buôn Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname: Netz Reispapier - Bánh tráng rế

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorien: asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname: Netz Reispapier - Bánh tráng rế

Produkttypen: Lebensmittel

Kategorien: asiatische Lebensmittel

Herkunft: Vietnam

zuletzt angesehen

Akzeptieren