2018 Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 18kg 5A- Gạo Thái 5A Đầu rồng 2018

2018 Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 18kg 5A- Gạo Thái 5A Đầu rồng 2018

€33.00

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)
Tất cả giá bao gồm .UST
Đối với giá bán buôn -nhấn vào để nói chuyện-

Produktname:Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 18kg 2018

Produkttypen: Reis

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Thailand

Phí chuyển hàng chỉ 5 Euro cho mỗi một đơn hàng!
Thời gian vận chuyển: 3 ngày làm việc

Produktname:Thai Jasmine Reis Hom Mali Golden Dragon 18kg 2018

Produkttypen: Reis

Kategorien: Asiatische Lebensmittel

Herkunft: Thailand

zuletzt angesehen

Akzeptieren